Berlin, Alexanderplatz

A darab szereplői a szegények, az elesettek és a kitaszítottak. A névtelen tömegek, akiknek élete egybeforrott a város életével.

KATONA – A Berlin, Alexanderplatz főhőse, Franz Biberkopf szállítómunkás, ittas féltékenységében megveri barátnőjét, aki később belehal sérüléseibe, Franzot pedig súlyos testi sértés miatt börtönbe zárják. Amikor kiszabadul, elhatározza: tisztességes ember lesz. Döblin hitelesen ábrázolja a társadalom szorításában vergődő, s végül minden becsületes szándékát feladó embert. Jószándéka azonban nem rossz természetén bicsaklik ki, hanem tökéletes tudatlanságán.

További előadások

Moliére-ről a drámája megjelenése idején terjesztették Párizsban, hogy saját féltékenységét és megcsalását irta meg a darabban. Lehet, de kit érdekel?

KATONA – A férfikora delén álló Arnolphe, kiválaszt egy négy éves gyereket, kiemeli addigi életéből és gondozásba adja. Úgy képzeli, hogy a kislány teljes tudatlanságban, tájékozatlanságban, sötétségben nőjön fel – ekképpen akar magának engedelmes, problémamentes, megnyugtatóan ostoba feleséget nevelni, aki mindenekfelett hű lesz majd hozzá. Ám Agnés tekintete megakad egy ismeretlenen…

Egy kínai faluban megszületik egy kislány. A szülei fiút szerettek volna, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az újszülött elpusztuljon.

KAMRA – A lány mégis életben marad, felnő. Keresi a helyét a különös kínai világban, amely földrajzilag messze van ugyan tőlünk, de a darabban kibontakozó emberi történetek, a nehéz életek, a mélyszegénységben élők kilátástalansága mind részei a mi valóságunknak is. A szerző, a harmincas éveiben járó Frances Ya-Chu Cowhig missziójának tekinti, hogy darabjaiban a kínai valóságról beszéljen.

Hogy mi történt volna, ha Ascher Tamás ellátogat Erdélybe valamikor a kilencvenes években színházi kurzust tartani? Senki sem tudhatja.

KATONA – Mi lett volna, ha Bezerédi Zoltánnak lett volna egy használt Zastavája? És hogy megrendezte volna-e Máté Gábor a Három nővért, ha egy véletlen folytán valóban összetalálkozik az akkoriban még csak színész Pintér Bélával? Ezt sem tudhatja senki. Csupán arra kaphatunk választ, hogyan képzelte el mindezt Pintér Béla 2017-ben, és hogyan meséli el társulatának néhány tagja, illetve a Katona színészeinek segítségével.

– avagy a Normális Eljárás

„Az isten szerelmére – fizessen! Pénzt akarnak lehúzni magáról – adja oda nekik! Különben a bőrével együtt fogják lenyúzni önről – adja oda nekik!”

KATONA – E trilógia keservesen mulatságos, húsbavágóan szellemes középső darabját mutatjuk be közönségünknek, amelyben egy tisztes polgár, abban a szent hitben, hogy az igazság mellette áll, felveszi a harcot a hivatallal és annak hivatalnokaival. Szuhovo-Kobiilin személyes emlékek alapján írta drámáját, miután belekeveredett egy bűnügybe és hét éven keresztül vizsgálat folyt vele szemben.

A darab szereplői a szegények, az elesettek és a kitaszítottak. A névtelen tömegek, akiknek élete egybeforrott a város életével.

KATONA – A Berlin, Alexanderplatz főhőse, Franz Biberkopf szállítómunkás, ittas féltékenységében megveri barátnőjét, aki később belehal sérüléseibe, Franzot pedig súlyos testi sértés miatt börtönbe zárják. Amikor kiszabadul, elhatározza: tisztességes ember lesz. Döblin hitelesen ábrázolja a társadalom szorításában vergődő, s végül minden becsületes szándékát feladó embert. Jószándéka azonban nem rossz természetén bicsaklik ki, hanem tökéletes tudatlanságán.

A hataloméhes urak, és az alkalmazkodásba belefáradt nép viszonya cseppet sem megható. Alekszandr Puskin nemzeti tragédiának szánta, egy szellemes modern mű lett.

KATONA – A hataloméhes urak, és az alkalmazkodásba belefáradt nép viszonya cseppet sem megható. Viszont a fordulatos, gunyoros jelenetek során át belepillanthatunk a szereplők kártyáiba, és a politikai manőverek széles eszköztárába – ajánlhatjuk a művet akár kezdő politikusok számára is, illetve mindenkinek, aki kíváncsi a hatalmi játszmák változatos technikáira.

„Nyilván őrjítő magányából akart szabadulni így, hogy elém teregette zsákutcába futott életét.”

SUFNI – „Hogy én miért próbálom továbbadni Etelka történetét, azt már jobban tudom: szeretném áttörni a hideg falat, amely egyre keményebben kizárja polgári mindennapjainkból őket, közös életünk egyre nagyobb számban körülöttünk vegetáló kárvallottjait. Hogy kegyetlen sorsuk mennyire ‘önhibáikban’ gyökeredzik és mennyire a mi, a többiek, a sikeres túlélők szégyenletes bűneinek eredménye, az talán a kisebbik kérdés.” – Csalog Zsolt

Egy teljességgel valószínűtlen történet két részletben, melyben Padkaljoszin beteges félelme a házasságtól és a döntéstől válik azzá a koherens lelki folyamattá.

KATONA – Miután a darab elkészült, Gogol felolvasta pétervári irodalmi körökben. A hallgatóságot zavarba ejtette, a színpadon addig ismeretlen, az orosz társadalom alsó-középosztályának jelképe, a kisember. Később Gogol a kritika hatására a karakterek mélyebb kidolgozásába kezd és a cselekményt is átírja. Így vált egy szellemes műből a lélek sötét bugyrait, titkos félelmeit és kétségbeeséseit is megmutató komédia.

1965- ben, a halálbüntetés eltörlésének napján az észak-angol kisváros, Oldham kocsmájában megjelenik Mooney, a délről jött idegen.

KATONA – A kocsmát a volt főhóhér, Harry Wade és felesége viszi, így mindenkit az érdekel, mi a véleménye Wadenek a nagy eseményről. Másnap lányuk, a tizenöt éves Shirley eltűnik, és minden amellett szól, hogy Mooney keze van a dologban. Mit tesz ilyen helyzetben egy, a lánya életéért aggódó volt főhóhér?

Gogol A Holt lelkek című története egyébként is sokkolóan mainak hat, hiszen arról a kisstílű velejéig korrupt rendszerről szól, ami számunkra is ismerős lehet.

SUFNI – „Ez a művem nem azzal ijesztette meg Oroszországot és keltett felzúdulást országszerte, hogy feltárta sebeit és rejtett betegségeit, és nem is azzal, hogy elképzelték a diadalát ülő gonoszság és a szenvedő ártatlanság megrázó képeit. Erről szó sincs… Az egésznek a kisszerűsége volt az, ami ijesztően hatott.” – Gogol. Szakonyi Károly komédiájának adaptációja nyomán a szövegkönyvet írta Dankó István.

Odüsszeusz húsz éven keresztül vágyik Ithakába, de mindig jobban érdekli, mi várja a szomszédos szigeten. Lehet-e a bolyongás életforma, vagy előbb-utóbb muszáj hazamenni?

KATONA – A darab valójában egyetlen férfi és nyolc nő története. „Hol is kezdjem? Odüsszeusz vagyok. Odüsszeusz vagyok, a leleményes. Odüsszeusz vagyok, Láertész fia. Otthonom Ithaka. Régóta haza vágyom. Hét évig tartott vissza Kalüpszó barlangja tágas ölén, de szívem három evezősoros hadigálya: önálló műveletekre képes! Nem tudták már tatkötelekkel kötni a parthoz. Hiába étel, ital, nő: a haza az első!”

Egy alig 19 éves lányt elevenen elégetnek egy olyan országban, ami darabjaira hullhatott volna, ha ennek a lánynak a hite és megszállottsága nem menti meg őket ettől.

KAMRA – Jeanne d’Arc-ot 1431-ben Rouen városában máglyára veti az inkvizíció. A vád eretnekség és boszorkányság. Mindezek előtt legyőzi a francia sereggel az angolokat Orléans-nál, és megkoronáztatja VII. Károlyt. Jeanne d’Arc története rengeteg alkotót megihletett, legyen szó szépirodalomról, képzőművészetről, zenéről, filmről vagy színházról. Alakja halhatatlanná vált.

Ez a darab úgy krimi, hogy nem krimi, de aztán a végén meg mégis az lesz.

KAMRA
Sándor: Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő. A munkájának él, szakkérdésekben nem ismer irgalmat. Van egy akváriuma.

Detti: Sándor felesége, látszerész és optikai árucikk-kereskedő. A gázszerelés iránt nem mutat érdeklődést. Egy évig angolul tanult.

István: Nyomozó hadnagy, rendőrköltő. Nagyon érzékeny ember, nagy fantáziával. Nem szereti az akváriumokat.

Kati: István felesége. Tömörebb, mint a kórosan soványak, de vékonyabb, mint amire már azt szoktuk mondani, hogy póniló alkatú.

Nikolett: Zászlós, István szeretője. Tisztaságmániás.

Wágnerné: Detti és Sándor szomszédja, özvegy. Jó szándékú, mindenkinek segíteni akar, de képtelen gondolkozni. Két unokája van, a Tibike meg a Klaudika.

Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott!

Miskin herceg vissza-visszapillant életére a svájci szanatóriumból. A tisztaság, a naivitás és a jóság ideái oldódnak fel a megromlott világ valóságában.

SUFNI – Dosztojevszkij A félkegyelmű című műve alapján készült darab. Takátsy Péter monodrámája másképp tekint a klasszikusra. Tizenöt évvel a regény után járunk, Miskin herceg Svájcból, egy szanatóriumból idézi fel élete egyes eseményeit, ő a mesélő. A megelevenített figurái egyre árnyalják a saját személyiségét, mind közelebb hozva Dosztojevszkij századokon átívelő hősét.

Nem hagyományos értelemben vett irodalmi estről van szó: vers, próza és zene egyedi párbeszéde ez a produkció.

KAMRA – Radnóti Miklós versein, naplórészleteken, korabeli dokumentumokon alapúló, izgalmas művészeti estet hozott létre Mácsai Pál és Fullajtár Andrea Dés László szaxofonművész-zeneszerzővel, Dés Andrással, a fiatal dzsessz-generáció legelismertebb ütőhangszeresével és Lukács Miklós kimagasló tehetségű cimbalomművésszel.

Minden házasságban előbb-utóbb eljön az a pont, amikor a dolgok a legrosszabbra fordulhatnak. Henrik Ibsen szerzeménye.

KATONA – A legrosszabb után jön a túlélés vagy az elválás játszmája. A Nóra befejezése 1879-ben botrányt robbantott ki: egy nő elhagyja a férjét és a gyerekeit. 2016-ra új kérdések fogalmazódtak meg, amelyek új válaszokat kívánnak. Lehetséges-e két ember együttélése megalkuvás nélkül? Meddig játszhatóak a leosztott szerepek? Mikor lesz a szövetségből árulás? Nők és férfiak, felnőttek és gyerekek, hatalom, pénz, színlelés – karácsony Helmeréknél.

A monodráma egy ember szemüvegén keresztül mutatja be az 56-os forradalmat, és annak egyik hősét egészen a 89-es újratemetésig.

SUFNI – Maléter Pál 41 éves sem volt, amikor 1958. június 16-án a forradalmi kormány honvédelmi minisztereként Nagy Imrével egy napon kivégezték. Özvegye, a szellemileg és fizikailag is fiatalos Gyenes Judith ma 84 éves. Vele interjúztak az alkotók hónapokon át, s ebből a 15 órányi anyagból született az előadás.

ELFELEJTETTED A JELSZÓT?
Elfelejtetted a jelszavadat? Kérjük, add meg a felhasználóneved vagy az e-mail címed és küldünk egy linket, amire kattintva új jelszót tudsz generálni magadnak.